Aktualności
Wzory umów o realizację zadania publicznego, realizowanego w województwie Łódzkim przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w edycji 2019. (28 lutego 2019)
Nawiązując do komunikatu zamieszczonego 27 listopada 2018 r. na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej podajemy poniższą informację.

Informujemy, że zgodnie z zapisami zawartymi w części VI pkt 10 Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (M. P. z 2018 r. poz. 228) oraz części VIII ogłoszenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert – PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. w województwie łódzkim zmodyfikowany został załączony do ogłoszenia o konkursie ramowy wzór porozumienia o realizację zadania publicznego. Wprowadzone zostały odrębne wzory umów dla modułu 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki typu „Senior+” oraz dla modułu 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek oraz niektórych dokumentów.

Przypominamy, że warunki otrzymania i wykorzystania dotacji przez beneficjenta konkursu, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do otrzymania dofinansowania, opisane są szczegółowo m.in. w części VI Programu oraz w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Wzory umów i dodatkowych załączników obowiązujące na terenie województwa łódzkiego zamieszczone zostały poniżej (w plikach do pobrania). Pozostałe (niezmienione) wzory dokumentów załączonych do ogłoszenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o konkursie ofert w edycji 2019 obowiązują także na terenie województwa łódzkiego.

Informacje o dalszych czynnościach związanych z realizacją Programu podawane będą na bieżąco na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej i/ lub drogą telefoniczną, e-mail na wskazane w złożonych ofertach: dane do kontaktu.

Ponadto informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziała ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków w ramach Edycji 2019 konkursu ofert.

Uprzejmie informujemy, że poniższe wzory mogą zostać skorygowane przez Wydział Finansów i Budżetu.