Aktualności
Informacja o odrzuconych/pozostawionych bez rozpatrzenia ofertach w ramach Programu Maluch + 2019 (15 lutego 2019)
Zgodnie z pkt. 8.3. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zamieszcza zaakceptowany przez Ministar Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej wykaz ofert odrzuconych lub pozostawionych bez rozpatrzenia.
Pliki do pobrania: