Aktualności
Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego realizujących w województwie łódzkim Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. (18 stycznia 2019)
Mając na względzie, że polityka społeczna wobec osób starszych odpowiada za potrzeby seniorów i stanowi jeden z priorytetów realizowanej polityki publicznej, 17 stycznia 2019 roku, w sali 404 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ponad 40 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego wzięło udział w spotkaniu prowadzonym przez pracowników Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pn. „Realizacja Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w województwie łódzkim – wybrane zagadnienia – aktualne problemy”.

Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z realizacją Programu w województwie łódzkim, w tym: omówienia zadań Wojewody Łódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego -wynikających z Programu, wniosków z nadzoru prowadzonego z ramienia Wojewody przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, monitorowania trwałości realizacji zadań wynikających z warunków Programu, umożliwienia wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, także zidentyfikowania ewentualnych problemów związanych z realizacją Programu w województwie łódzkim. Na spotkaniu poruszone zostały także kwestie związane z przystąpieniem do realizacji Programu w ramach Edycji 2019, ogłoszenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+” oraz wsparciu już istniejących placówek utworzonych w ramach poprzednich edycji Programu. Przedstawiono zasady składania ofert konkursowych w tegorocznej edycji Programu oraz zasady jednolitego trybu dokonywania poprawek i wyjaśnień, dotyczących składanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego ofert konkursowych, rodzaju i zakresu uchybień podlegającym poprawkom i wyjaśnieniom. Omówiono najczęściej występujące omyłki i błędy na podstawie dotychczasowych doświadczeń.

Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim:
  • osoby kierujące placówkami typu „Senior+” - Dziennymi Domami i Klubami „Senior+”, które zostały utworzone i funkcjonują na terenie województwa łódzkiego w ramach Edycji 2015-2018 ww. Programu;
  • przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej w województwie łódzkim, kierujące seniorów do ww. ośrodków wsparcia;
  • przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych ubiegających się o wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie oraz funkcjonowanie placówek typu „Senior+” w ramach Edycji 2019 Programu.


Z ramienia Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi udział w spotkaniu wzięli: Małgorzata Pyka – zastępca dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej, Beata Jabłońska - kierownik Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej, która otworzyła spotkanie i przywitała uczestników, Lidia Dworak – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej, Mariusz Chałubek – inspektor wojewódzki w Oddziale Wsparcia i Integracji, zapewniający wsparcie organizacyjno techniczne.
Spotkanie prowadzili przedstawiciele Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej:
Anna Rosławska – zastępca kierownika ww. Oddziału, Ewa Wąsowska- Łuszczyk – starszy inspektor wojewódzki. Przy pomocy prezentacji omówiły i przedstawiły m.in. „Informację na temat realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” w województwie” oraz „Informację dotyczącą przystąpienia do realizacji Programu „Senior+” – Edycja 2019 na terenie województwa łódzkiego”. Na spotkaniu przedstawiono również wnioski wynikające z dotychczasowego nadzoru i kontroli realizowanego w województwie zadania. Romuald Kolasa – główny specjalista, omawiał ważne kwestie dotyczące realizacji Programu m.in. utworzenia i wyposażenia placówek typu „Senior+”, programów inwestycyjnych, umów dotacyjnych. Krzysztof Cieślak - starszy specjalista, zwracał szczególną uwagę na kwestie dotyczące stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. W trakcie spotkania przedstawiona została również prezentacja multimedialna pn. „Wybrane placówki „Senior+” w województwie łódzkim”, przygotowana na podstawie udostępnionych przez JST zdjęć Dzienny Domów oraz Klubów „Senior+”.

Nawiązano również do kampanii informacyjnej pn. „Bezpieczny i Aktywny Senior”, realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od grudnia 2016 r. Anna Rosławska zachęcała zebranych do bieżącego śledzenia specjalnej zakładki poświęconej powyższej tematyce na stronie internetowej ministerstwa. Regularnie udostępniane przez ministerstwo materiały z zakresu kampanii mogą być pomocne w działaniach mających na celu podniesienie świadomości społecznej w obszarze bezpieczeństwa i aktywności osób starszych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany doświadczeń, przedstawienia dobrych praktyk z realizacji Programu, zabrania głosu w dyskusji, zgłaszania zapytań oraz skorzystania z indywidualnych konsultacji pracowników Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej.