Aktualności
Rusza „Maluch +” 2019 (29 listopada 2018)
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 listopada 2018 r. ogłoszona została kolejna edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Programie (link: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019).

Podmioty zainteresowane udziałem w Programie „Maluch +” 2019, prosimy o dokładne zapoznanie się z jego założeniami z uwagi na fakt, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło szereg zmian w stosunku do zapisów programu z lat ubiegłych (inne kwoty dofinansowania dla jst., nowe obowiązki/uprawnienia beneficjentów, nowe załączniki do Programu).

Zgodnie z Programem „Maluch +” 2019, Wojewoda w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia konkursu
(tj. do 3 grudnia 2018 r.), ogłosi wzory dokumentów, które będą wymagane do dołączenia do formularza oferty konkursowej w poszczególnych modułach.

Szczegóły w zakresie wymaganych dokumentów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Proszę zatem o składanie ofert począwszy od 3 grudnia 2018 r.

Terminy składania ofert konkursowych dla wszystkich modułów wyznaczony został
do 28 grudnia 2018 r.


Dodatkowych informacji w zakresie Programu „Maluch +” 2019 (po 3 grudnia 2018 r.) udzielają:

Marta Kaźmierczak – starszy specjalista w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej
- nr tel. (42) 664 20 26
Karolina Michalak – starszy specjalista w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej
- nr tel. (42) 664 20 26

Magdalena Biłek - ekspert w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej ;
- nr tel.(42) 664 20 21
Urszula Wesołowska – starszy inspektor wojewódzki w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej - nr tel. (42) 664 20 52