Aktualności
Program „Opieka 75+” 2018 – pytania i odpowiedzi (26 września 2018)
W związku z zainteresowaniem gmin programem „Opieka 75+” 2018, od 01 lipca 2018 r. program zostaje poszerzony o gminy o liczbie mieszkańców do 60 tys. osób mieszkańców ze stałym zameldowaniem. W następstwie tego przygotowana została aktualizacja zestawu pytań i odpowiedzi związanych ze zmianą programu.