Aktualności
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie łódzkim za rok 2016 (27 sierpnia 2018)
Analiza powstała celem podsumowania roku 2016 oraz próby określenia głównych tendencji występujących na terenie województwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.