Aktualności
Maluch plus 2018 – wzory umów i załączników dla modułu 1a, 1b i 2 – gminy (12 marca 2018)
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch plus 2018 moduł 1a, 1b i 2.

Prosimy o zapoznanie się ze wzorami umów i załącznikami do nich. Wzory te znajdują się w plikach poniżej.

O dalszych czynnościach związanych z realizacją Programu Maluch plus 2018 Beneficjenci będą informowani na bieżąco w korespondencji elektronicznej.

  1. wzór umowy i załączników dla Gmin moduł 1a i 1b (utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3)
  2. wzór umowy i załączników dla Gmin moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3)


Jednocześnie informujemy, że wzory umów dla modułu 3 i 4 Programu Maluch plus 2018 zostaną zamieszczone na stronie internetowej w terminie późniejszym. Obecnie ustalana jest z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej treść zapisów umów dotyczących zwrotu środków przekazywanych z Funduszu Pracy.