Aktualności
Opieka 75+” - dodatkowy nabór - zapotrzebowania do 30 marca 2018 r. (9 marca 2018)
  • Ruszył dodatkowy nabór do programu „Opieka 75+”
  • Teraz z programu mogą skorzystać większe gminy – do 40 tys. mieszkańców
  • Zapotrzebowanie można składać do 30 marca 2018 r.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 6 marca 2018 r. poinformowało o uruchomieniu dodatkowego naboru do Programu „Opieka 75 +”. Dzięki rozszerzeniu grupy adresatów programu więcej gmin będzie mogło skorzystać z dofinansowania.

W ramach naboru do Programu „Opieka 75 +”, zainteresowane Gminy w terminie do 30 marca 2018 r. mogą składać do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informację o zapotrzebowaniu środków na dofinansowanie w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). UWAGA: Zmieniły się zasady Programu „Opieka 75+” – edycja 2018. Teraz skorzystać mogą z niego także większe gminy, których liczba mieszkańców nie przekracza 40 tys. i świadczą samodzielnie usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze. Szczegóły Programu wraz ze zmianami zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w plikach do pobrania.

Przed sporządzeniem zapotrzebowania na środki z Programu należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzone zmiany oraz uwagi i wskazówki Ministerstwa dotyczące m.in. wypełniania formularza zapotrzebowania zamieszczonego na stronie Ministerstwa oraz poniżej (w plikach do pobrania).

Cel programu

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 40 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) samodzielnie.

Kto może skorzystać z programu?

Osoby samotne w wieku 75 lat i więcej.

Na co należy przeznaczyć pieniądze?
  • na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku).
  • na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.