Aktualności
Uwaga czasowa niedostępność systemów centralnych udostępnianych przez MRPiPS (8 lutego 2018)
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od dnia 23 lutego 2018 r. od godz. 18:00 do końca dnia 25 lutego 2018 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) będą prowadzone prace aktualizacyjne infrastruktury informatycznej MRPiPS.

W związku z powyższym, we wskazanym powyżej okresie, nastąpi czasowa niedostępność systemów centralnych, udostępnianych przez MRPiPS, w tym:
  1. Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) – wszystkich elementów: PIU Emp@tia, CBB, PI MZT oraz usług wymiany informacji, z których korzystają użytkownicy systemów dziedzinowych z poziomu gmin i powiatów (w tym m. in. usługi: PESEL, PUE ZUS, ePodatki),
  2. Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS),
  3. Rejestru Żłobków,
  4. SC FEAD,
  5. Systemu informatycznego KDR (SI KDR),
  6. Systemu Adopcja,
  7. Centralny System Analityczno-Raportowy (CeSAR).


Wojewódzki Administrator
Systemów Zabezpieczenia Społecznego
Renata Świątek