Aktualności
Niewykorzystane środki w Programie Maluch plus 2017 (31 sierpnia 2017)
Informujemy, że Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję, iż niewykorzystane środki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 nie zostaną powtórnie rozdzielone na beneficjentów żadnego z czterech modułów ww. Programu.