Aktualności
Apel minister Elżbiety Rafalskiej do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (28 sierpnia 2017)
Z uwagi na szereg problemów rodzin, których dotknęły skutki niedawnych nawałnic na obszarze Polski, ponownie zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wszechstronnej pomocy rodzinom, które poniosły różnego rodzaju straty na skutek panującego wówczas żywiołu.

W szczególności zwracam się z uprzejmą prośbą aby w kontaktach pracowników socjalnych z rodzinami ubiegającymi się o pomoc lub otrzymującymi już pomoc socjalną, informować rodziny o terminach składania wniosków
o świadczenia wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy i konieczności złożenia wniosku na kolejny okres.

Przypominam, że aby otrzymywać świadczenie wychowawcze w kolejnym okresie świadczeniowym, który potrwa
od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., rodzic dziecka musi złożyć wniosek. Dotyczy to także świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się od 1 listopada 2017 r., a także świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się od 1 października 2017 r.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w gminnym organie właściwym (najczęściej jest to ośrodek pomocy społecznej w miejscu zamieszkania).

Wniosek można złożyć także przez internet, bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie – tą drogą wniosek można złożyć poprzez bankowość elektroniczną, poprzez ministerialną platformę internetową Emp@tia, poprzez PUE ZUS,
a także przez ePUAP.

Aby dotrzeć do jak największej liczby rodzin, które nie zawsze mają możliwość osobistego złożenia wniosku, zwracam się z uprzejmą prośbą o organizowanie także mobilnych punktów przyjmowania wniosków
o ww. świadczenia.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku na nowy okres w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania ww. świadczeń.

W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia
za październik, a więc za pierwszy miesiąc kolejnego okresu świadczeniowego nastąpi do 31 października tego roku, a więc zachowana zostanie ciągłość wypłaty świadczeń także na przełomie okresów świadczeniowych.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata
za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony
w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Natomiast w przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące
w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Przypominam również, że powyższe terminy są terminami maksymalnymi rozpatrywania wniosków i dokonywania wypłat przyznanych na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy świadczeń. Jak najbardziej możliwe jest i wskazane aby w szczególności w przypadku rodzin dotkniętych tragicznymi w skutkach nawałnicami, złożone wnioski było rozpatrywane jak najszybciej, tak aby wypłata przyznanych świadczeń odbywała się na bieżąco także w pierwszych miesiącach kolejnego okresu świadczeniowego/zasiłkowego.

Z poważaniem
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej