Aktualności
Kody świadczeń dotyczących klęsk żywiołowych w systemie dziedzinowym. (22 sierpnia 2017)
Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się pytaniami o to jakie pola słownikowe należy wykorzystywać w celu odpowiedniego klasyfikowania udzielanej pomocy po ostatnich nawałnicach proszę o korzystanie z kodów które już istnieją w słowniku dystrybuowanym: (https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/41619/Zalacznik_Nr_2_PS_Slownik_dystrybuowany_wer_1-04.doc/932c4861-20b7-41ac-a5e8-74cf817fd97d)
  • Pomoc przeznaczona dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.
    Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł. --> kod 190071
  • Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego
    Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych. --> kod 190072
  • Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego
    Kwota zasiłku do 200 tysięcy złotych. --> kod 190051


Wojewódzki Administrator
Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Roman Tomczyk