Aktualności
miesiąc:
23 marca 2021
Łódzki Urząd Wojewódzki zamieszcza poniżej ostateczne wzory umów jakie obowiązują w konkursie ofert do Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 edycja 2021 dla Modułu ...
12 marca 2021
Na wniosek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zmienia się treść rozdziału IX pkt 1 ogłoszenia, który otrzymuje ...
1 marca 2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie internetowej http://senior.gov.pl oraz https://www.gov.pl/web/rodzina zamieściło komunikat o programie wieloletnim ...