Aktualności
miesiąc:
17 sierpnia 2018
Szanowni Państwo, w dniu 16 sierpnia 2018 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ...
2 sierpnia 2018
WOJEWODA ŁÓDZKI ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o ...