Aktualności
miesiąc:
5 sierpnia 2019
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) WOJEWODA ŁÓDZKI ogłasza ...