Aktualności
miesiąc:
4 września 2020
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
1 września 2020
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności”.
1 września 2020
Informujemy, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Wsparcie społeczne dla osób z ...
Handel ludźmi