Aktualności
miesiąc:
15 lutego 2019
Zgodnie z pkt. 8.3. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu ...
12 lutego 2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 12 lutego 2019 r. poinformowało na stronie internetowej o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu ...
12 lutego 2019
Blisko 250 nowych domów i klubów dla seniora może powstać w tym roku dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Senior+”.
6 lutego 2019
Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - bezpłatna oferta dla członków zespołów interdyscyplinarnych