Aktualności
miesiąc:
18 kwietnia 2019
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2018. poz. 450 z późn. zm.)
12 kwietnia 2019
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2018 r. Dz.U. poz. 450 z poźn. zm.) WOJEWODA ...
8 kwietnia 2019
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch + 2019 moduł 4. Prosimy o zapoznanie się ze wzorami umów i załącznikami do nich. Wzory te znajdują się w ...
8 kwietnia 2019
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch + 2019 moduł 3 (RC/FP) Prosimy o zapoznanie się ze wzorami umów i załącznikami do nich. Wzory te ...
8 kwietnia 2019
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch + 2019 moduł 3 (RC) Prosimy o zapoznanie się ze wzorami umów i załącznikami do nich. Wzory te znajdują ...
8 kwietnia 2019
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch + 2019 moduł 3 (FP). Prosimy o zapoznanie się ze wzorami umów i załącznikami do nich. Wzory te znajdują ...
8 kwietnia 2019
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch + 2019 moduł 2. Prosimy o zapoznanie się ze wzorami umów i załącznikami do nich. Wzory te znajdują się w ...
8 kwietnia 2019
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch + 2019 moduł 1a i 1b. Prosimy o zapoznanie się ze wzorami umów i załącznikami do nich. Wzory te znajdują ...