Aktualności
miesiąc:
11 grudnia 2018
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693), zwana ...
7 grudnia 2018
29 listopada 2018 r. odbyła się konferencja pod patronatem honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotycząca promowania dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemu ...
3 grudnia 2018
Podmioty zainteresowane udziałem w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019, zwanym dalej „Programem” - konkurs „Maluch +” 2019 ...