Podmioty realizujące świadczenia funduszu alimentacyjnego na terenie województwa łódzkiego
(GOPS) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żytno
 ul. Krótka 4, 97-532 Żytno
 tel.: (034) 327 70 01
(MCPS) Miejskie Centrum Pomocy Społecznej Pabianice
 ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice
 tel.: (042) 215 88 94
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Aleskandrów Łódzki
 ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki
 tel.: (042) 712 16 11
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Biała Rawska
 ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska
 tel.: (046) 815 93 51
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Błaszki
 Lubanów 27, 98-235 Błaszki
 tel.: (043) 829 34 69
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Drzewica
 ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica
 tel.: (048) 375 66 31
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działoszyn
 ul. Grota Roweckiego 1, 98-355 Działoszyn
 tel.: (043) 841 36 56
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Koluszki
 ul. Brzezińska 32, 95-040 Koluszki
 tel.: (044) 714 58 25
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krośniewice
 ul. Łęczycka 15b, 99-340 Krośniewice
 tel.: (024) 252 35 45
(MGOPS) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łask
 ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
 tel.: (043) 675 21 38, 633 777 230
<<    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |