Senior plus
miesiąc:
28 lutego 2019
Informujemy, że zgodnie z zapisami zawartymi w części VI pkt 10 Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia ...
12 lutego 2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 12 lutego 2019 r. poinformowało na stronie internetowej o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu ...