Senior plus
miesiąc:
27 listopada 2018
W dniu 26 listopada 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, Edycja w 2019 ...