Senior plus
miesiąc:
17 czerwca 2020
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił na stronie internetowej w dniu 17 czerwca 2020 r. wyniki dodatkowego naboru ofert w otwartym konkursie ofert w ramach ...
9 czerwca 2020
W województwie łódzkim, 5 czerwca 2020 r., zakończony został pierwszy etap procedury konkursowej w sprawie oceny i kwalifikacji ofert złożonych przez jednostki samorządu ...
9 czerwca 2020
Komunikat znajduje się na stronie internetowej www.senior.gov.pl oraz na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl w zakładce Programy i projekty, Program wieloletni Senior+ na lata ...
Handel ludźmi