Maluch plus
Maluch + 2019 - wzór umowy i załączników - moduł 1a/1b (8 kwietnia 2019)
Niniejszym zamieszczamy wzory umów dla Beneficjentów Programu Maluch + 2019 moduł 1a i 1b.

Prosimy o zapoznanie się ze wzorami umów i załącznikami do nich. Wzory te znajdują się w plikach poniżej.

O dalszych czynnościach związanych z realizacją Programu Maluch + 2019 Beneficjenci będą informowani na bieżąco w korespondencji elektronicznej.

Dodatkowych informacji w zakresie Programu „Maluch +” 2019 udzielają pracownicy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Oddziału Do Spraw Rodziny:

  • Marta Kaźmierczak – p.o. zastępcy kierownika
  • Magdalena Biłek - ekspert
  • Urszula Wesołowska – starszy inspektor wojewódzki
  • Karolina Michalak – starszy specjalista
pod numerami telefonów (42) 664 20 21; 664 20 26; 664 20 52

wzór umowy i załączników dla Beneficjentów moduł 1a i 1b (utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3)