Maluch plus
miesiąc:
11 kwietnia 2020
Niniejszym zamieszczamy wzór umów dla Beneficjentów Programu Maluch + 2020 moduł 2 dedykowanego gminom.
11 kwietnia 2020
Niniejszym zamieszczamy wzór umów dla Beneficjentów Programu Maluch + 2020 moduł 4 finansowanego z Funduszu Pracy.
11 kwietnia 2020
Niniejszym zamieszczamy wzór umów dla Beneficjentów Programu Maluch + 2020 moduł 4 finansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa.
Handel ludźmi